06 - 29 39 66 11 Offerte  Leven na corona

Bridgedrive Soroptimistclub Zoetermeer e.o.

Zondag 7 februari 2021 bij 2B-Home in Zoetermeer

Op zondag 7 februari 2021 organiseert Soroptimistclub Zoetermeer e.o. in 2B-Home Event Centre haar jaarlijkse bridgedrive voor het goede doel.

De opbrengst van de Bridgedrive is o.a. bestemd voor het internationale project My Book Buddy.

Doel: in 62 landen het analfabetisme van vrouwen en meisjes terugdringen. Soroptimistclub Zoetermeer e.o. werkt samen met scholen in Zoetermeer en Pijnacker aan dit project.

Naast financiële steun aan dit project zal in 2020 weer een inzameling worden gehouden van kleding en goed houdbaar voedsel voor de kledingbank MEVE. Dit alles kan worden ingeleverd  bij 2B-Home vanaf 2 januari 2020. MEVE heeft met name behoefte aan mannenkleding  en kinderkleding  

Kosten

De kosten voor deelname aan de bridgedrive inclusief thee/koffie met een traktatie bij binnenkomst zijn € 30,- per paar. Er wordt gebridged in drie lijnen, A, B, C én bij voldoende animo ook een starterslijn voor beginnende spelers.

Tijden

12.30 – 13.30 - Zaal open voor inschrijving en ontvangst

13.30 – 17.00 - Bridgedrive

17.00 – 18.00 - Gelegenheid voor borrelen in de bar of zaal

Indien u familie, vrienden en/of kennissen heeft die graag willen bridgen, kunt u de link van deze website uiteraard doorsturen.

Over Soroptimist International (SI)

Soroptimist International (SI) is de grootste serviceorganisatie voor vrouwen ter wereld. Soroptimisten zijn vrouwen die werken in beroep of bedrijf, of dit hebben gedaan. Plaatselijk of regionaal vormen zij een netwerk, de Soroptimistclub. Wereldwijd zijn er meer dan 90.000 Soroptimisten verspreid over alle continenten

In Nederland zijn 102 clubs met ca 3400 leden. Zij zijn verenigd in de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

Soroptimisten houden zich bezig met maatschappelijke problemen, vooral als de mensenrechten in het geding zijn, in het bijzonder de (rechts)positie van de vrouw en het kind.

De servicegedachte wordt in de praktijk gebracht door:

  • Plaatselijk, nationaal en internationaal ondersteuning te bieden aan individuen, groepen en instellingen.
  • Actief deel te nemen aan de besluitvorming op elk maatschappelijk gebied.

Soroptimist International is een Niet-Gouvermentele Organisatie (NGO)

Via haar vertegenwoordigers bij Unesco, Unicef en Ecosoc laat Soroptimist International haar stem horen bij deze VN-organen. Daarnaast heeft SI afgevaardigden bij de Internationale Arbeidsorganisatie, de Voedsel- en Landbouworganisatie en het VN-Centrum voor sociale ontwikkeling en humanitaire aangelegenheden en staat SI in contact met de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen.

Ook bij de Raad van Europa zijn Soroptimisten vertegenwoordigd.

SI club Zoetermeer e.o. is een van de Nederlandse clubs. Zij bestaat uit 29 vrouwen uit zeer diverse beroepen die woonachtig of werkzaam zijn in Zoetermeer, Benthuizen en Lansingerland.

Onze projecten richten zich op doelen over de gehele wereld, in ontwikkelingslanden maar ook dicht bij huis, in ons eigen land.

Om geld voor de doelen te verwerven organiseren wij allerlei activiteiten waaronder deze bridgedrive. Kortom SI club Zoetermeer is een actieve club die op heel verschillende manieren probeert iets bij te dragen aan een betere wereld, vooral die voor vrouwen en kinderen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het formulier op deze pagina in te vullen.

LET OP!

De inschrijving is pas geldig na overmaking van de deelnamekosten van € 30,- per paar op rekeningnummer: NL 89 INGB 0000 5137 79 tnv. Soroptimist  International Zoetermeer e.o., o.v.v. ‘Bridgedrive’.

Indien U via Uw bridgeclub een NBB nummer hebt dan dit gaarne opgeven (wegens de dan lagere kosten voor ons).

Spelersnamen en lijnvoorkeur graag duidelijk vermelden, de organisatie probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Nadere informatie? Bel met Carla Kotter: 079- 321.04.79

Direct contact

De toplocatie in Zoetermeer voor trouwen, feesten, vergaderen en méér. Moderne en sfeervolle zalen voor groepen van 5 tot 500 personen. U organiseert het allemaal bij 2B-Home Event Centre.

06 - 29 39 66 11 Kom bij ons kijken

Dé locatie voor trouwen, feesten, vergaderen & méér!
06 - 29 39 66 11 contact